SIMTRO, Računalniški inženiring in svetovanje, d.o.o.

KONTAKT

E-mail:      Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Telefon:   01 320 77 55
GSM:
       041 389 746

 

PROGRAMSKE REŠITVE ZA VRTCE

 

1. SIMTRO CENTRALNI VPIS

 

je programska rešitev za centralni vpis v vrtce na območju občine ter spremljava otrok po posameznih  vrtcih.
Rešitev je namenjena občinam z več vrtci in omogoča občini izvedbo centralnega vpisa otrok v vse vrtce na
njenem območju (en otrok se lahko vpiše le v en vrtec na območju občine), spremljavo ter izdelavo centralnega
čakalnega seznama, avtomatično in ročno razporejanje otrok po enotah na podlagi predhodno prijavljenih prostih
mest s strani vrtcev, statistično spremljavo otrok (čakajočih, vključenih, arhiviranih – po oddelkih, starostnih
skupinah, starostnih obdobjih).
Vsak vrtec v občini ima pri sebi nameščeno rešitev, ki vključuje vse funkcionalnosti rešitve SIMTRO VRTEC (glej tč. 2).

Reference:

- Občina Domžale: 2 vrtca

- Mestna občina Ljubljana + 23 vrtcev na območju občine

- Mestna občina Koper + 8 vrtcev na območju občine 

- Občina Kamnik + 3 vrtci na območju občine 

- Mestna občina Kranj + 8 vrtcev na območju občine 

- Mestna občina Nova Gorica + 6 vrtcev na območju občine

 

 
  2. SIMTRO VRTEC

 

je programska rešitev za posamezni vrtec.
Rešitev nudi vrtcem celovito spremljavo otrok, od vpisa v vrtec ter vse do izstopa otroka iz vrtca, vodenje postopka
vpisa (prednostni, čakalni seznam, seznam sprejetih otrok), izdelavo različnih izpisov, tako posamično kot masovno
(obvestila o sprejetju/nesprejetju, pogodbe, potrdila o prejemu vloge, nalepke in ZUP za vlagatelje, ZUP kuverte,
drugi izpisi po naročilu), izdelavo statističnih seznamov (ŠOL-PŠV, MŠŠ), zgodnje oblikovanje oddelkov za naslednje
šolsko leto (lahko že pred izvedbo vpisa za novo šolsko leto), pripravo podatkov za prenos v druge sisteme (program
za oskrbnine, CEUVIZ), itn.

Reference:

- Vrtec Urša, Domžale 

- Vrtec Mengeš 

- Vrtec Mavrica Izola 

- Vrtec Zreče 

- Osnovna šola Pivka, Enota vrtec 

- Vrtec Trbovlje 

- VVZ Antona Medveda, Kamnik 

- Vrtec Zagorje ob Savi 

- Vrtec Škofja Loka 

- VVZ Radovljica 

- VVZ Kekec Grosuplje 

- Vrtec Bled 

- Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice 

- Vrtec Škofljica 

- Vrtec Ig 

- Osnovna šola Janka Modra Dol pri Ljubljani, Enota vrtca Dol 

- Vrtec Trzin 

- Vrtec Idrija 

- Vrtec Martin Krpan Cerknica

- Vrtec Šoštanj 

- OŠ Dante Alighieri, Izola 

- Vrtec Velenje 

- Vrtec Slovenj Gradec 

- Vrtec Slovenjske Konjice

 

 

3. SIMTRO SISTEMIZACIJA

 

je programska rešitev, ki omogoča natančen preračun sistemizacije delovnih mest na podlagi struktur oddelkov v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

 

Reference:

- Mestna občina Ljubljana + 23 vrtcev na območju občine

- Mestna občina Nova Gorica + 6 vrtcev na območju občine

- Mestna občina Koper + 8 vrtcev na območju občine 

- Vrtec Mengeš

- Vrtec Velenje

- Vrtec Šentjur

- Vrtec Zarja, Celje

- Vrtec Anice Černejeve, Celje

 

Vse programske rešitve je mogoče prilagoditi lokalnim posebnostim občine oz. vrtca.